Modele sieci transportowej

Modèle TCP/IP Powstał w latach siedemdziesiątych XX wieku wieku i określany jest mianem modelu Sieci Internet. Składa się z Czterech warstw: Model OSI jest modelem przygotowanym z myślą o tworzeniu tzw. “otwartego systemu”, qui nie będzie należał do żadnej zamkniętej sieci. Szybki rozwla Sieci Internet opartej na modelu TCP/IP spowolnił Jednak znacznie jego wdrażanie. Mimo Tego udało się stodąc modèle OSI wdrożyć kilka istotnych protokołów. W przeciwieństwie do modelu TCP/IP, Składa się sur z siedmiu warstw: Pomimo różnic w KAŻDYM z tych modeli pojawiają się te même Protokoły oraz urządzenia Sieciowe co widać na zamieszczonej la tabeli. Komunikacja pomi, ZY urządzeniami w sieciach Komputerowych, Jak Każdy Inny Typ komunikacji RZĄDZI się określonymi prawami je regułami. Reguły te określa się mianem protokołów komunikacyjnych. Różnią się un pomi, ZY sobą w zależności OD rodzaju komunikacji. Dokładnie Tak samo Jak w symfoniach codziennym, Inny rodzaj Zasad RZĄDZI przy połączeniach telefonicznych, Inny przy przekazywaniu Informacji poprzez popularne komunikatory.

Istnieją DWA Podstawowe MODELE Odniesienia: modèle OSI oraz modèle TCP/IP. Aby w sieciach Komputerowych silesiakomunikacja przebiegała nous właściwy sposób crack jest współdziałanie wielu protokołów, które określa się mianem verilmez protokołów. Na zestaw taki składają się Zarówno składniki programowe, Jak również urządzenia Sieciowe. Najbardziej efektywną metodą wizualizacji współdziałania protokołów jest postrzeganie ich jako nałożone na siebie warstwy w wiące Swojego rodzaju STOS. Stosowanie takiej metody Pozwala na rozbicie skomplikowanego zagadnienia Jakim jest silesiakomunikacja w Sieci na mniejsze elementy, w celu prostszego ich opisania i zrozumienia. Ponadto stosowanie modelu warstwowego niesie za sobą szereg innych korzyści, takich jak łatwiejsze projektowanie protokołów Czy Możliwość współdziałania urządzeń sieciowych producentów rożnych..

Be Sociable, Share!

Leave a comment

Comments are closed.